канвалы


канвалы
mit Kanevas m.

Татарча-алманча сүзлек. 2009.